Roślinność Puszczy Białowieskiej

Jest wiele powodów, dla których Puszczę Białowieską możemy określić unikatowym kompleksem przyrodniczym, nie tylko w skali naszego kraju, ale i całego świata. Ilość gatunków zwierząt i roślin, oraz fakt, że wielu z nich nie da się znaleźć nigdzie indziej, czynią Białowieżę prawdziwym skarbem. Skarbem, który należy pielęgnować i o który należy dbać.

Roślinność Puszczy Białowieskiej to niemal 5000 gatunków – od mchów i porostów, aż po kilkudziesięciometrowe i kilkusetletnie drzewa. Żaden miłośnik przyrody nie przejdzie obok takiego miejsca obojętnie. Flora w Puszczy Białowieskiej – poznajcie niezwykły świat najważniejszego lasu w Polsce.

Wyjątkowość białowieskiej flory

Nieprzypadkowo, wielu obserwatorów i miłośników przyrody, nieustannie eksploruje tereny Puszczy Białowieskiej. Flora tego obszaru charakteryzuje się niepowtykaną strukturą. Wśród tysięcy gatunków roślin, znajdziemy wiele takich które nie występują nigdzie indziej na świecie, lub rosną jedynie w kilku podobnych miejscach. Puszcza Białowieska w silny sposób oddziałuje więc nie tylko na polski, ale i europejski ekosystem. Znajdziemy tutaj zarówno 400-letnie dęby, jak i nieco młodsze sosny i świerki, choć i one liczą sobie co najmniej 3 wieki. Średni wiek drzew w niezagospodarowanej części lasu, to ok. 130 lat. Poza terenem Obszaru Ochrony Scisłej, średni wiek drzew jest młodszy i ocenia się go na 73 lata.

Roślinność Puszczy Białowieskiej

jest niezwykle zróżnicowana pod względem gatunkowym. Największą, liczącą ponad 1000 gatunków grupę, stanowią rośliny naczyniowe. W Puszczy Białowieskiej znajdziemy aż 19 gatunków paproci, stanowiących runo leśne w rozmaitych zespołach leśnych. Silnie rozwinięte są także wątrobowce (ponad 50 gatunków) oraz mchy (200 gatunków). Te ostatnie, nieprzypadkowo znalazły sobie miejsce do życia akurat na terenie Białowieży. Trzeba wiedzieć, że wiele gatunków mchów i porostów, rozwija się na martwych drzewach, których w puszczy nie brakuje.

roślinność puszczy białowieskiej foto
roślin­ność pusz­czy białowieskiej

Tereny Puszczy Białowieskiej są unikatowe z wielu względów. Jednym z nich jest zaś fakt, że to właśnie tutaj, zachowały się jedne z ostatnich na świecie fragmenty lasu pierwotnego. Jego całkowicie naturalna struktura czyni z puszczy wyjątkowe miejsce do życia dla licznych gatunków roślin i zwierząt. Roślinność Puszczy Białowieskiej to również kilka tysięcy gatunków grzybów, w tym co najmniej 1500 rodzajów grzybów wielkoowocnikowych. Wiele z nich jest chronionych. W Puszczy Białowieskiej znajdziemy także popularne grzyby jadalne, takie jak borowik szlachetny czy podgrzybek brunatny. Nie brakuje również grzybów trujących.

 

Struktura lasów Puszczy Białowieskiej

Aż 96% terytorium Puszczy Białowieskiej stanowią lasy. Kolejnym ewenementem na skalę światową jest fakt, że na terenie puszczy wyróżnić można kilkanaście różnego typu zespołów i kompleksów leśnych. Najbardziej popularne to:
• grądy,
• bory mieszane,
• bory sosnowe,
• bory bagienne,
• łęgi,
• olsy.

Łęgi to lasy i obszary roślinne, porastające doliny cieków wodnych. Najpopularniejszymi gatunkami drzew w lasach łęgowych są świerki i jesiony, zaś jeśli chodzi o krzewy, dominują porzeczki (czerwona i czarna), leszczyna i czeremcha. Runo leśne stanowią niecierpek, gwiazdnica gajowa czy wiązówka błotna.

Grądy to lasy dębowo-grabowe. Zajmują one niemal połowę powierzchni Białowieskiego Parku Narodowego. Znajdziemy tu kilkudziesięciometrowe, liczące sobie ponad 400 lat dęby. Obok nich, a także grabów, grądy pozrastane są także przez świerki, klony, i lipy. Znajdziemy tu spore ilości ziół, m.in.: jankiel zwyczajny, jaskier kosmaty czy czosnek niedźwiedzi.

Bór mieszany to z kolei duże nagromadzenie świerku, dębu, sosny i brzozy. Elementami runa leśnego w borach mieszanych są m.in.: borówka czernica, siódmaczek leśny, gwiazdnica długolistna.

W borach sosnowych możemy spotkać głównie sosny, świerki i brzozy. Rosną tu liczne krzewy, takie jak: jałowiec, widłak czy gruszyczka. Bory sosnowe obfitują w liczne mchy i porosty, m.in. rokiet Schrebera czy gajnik lśniący.

Bory bagienne – to lasy, znajdujące się na najwilgotniejszych terenach Puszczy Białowieskiej. Główny drzewostan tych obszarów stanowią sosna i brzoza omszona. Las bagienny stanowią także olsy, które porasta olsza czarna, a także świerk. W niższych warstwach możemy spotkać czarną porzeczkę, kosaciec żółty, borówki czarne, a także liczne paprocie, m.in.: narecznicę grzebieniastą.

roślinnośc białowieskiego parku narodowego

Drzewostan Puszczy Białowieskiej

Najliczniejszy drzewostan Puszczy Białowieskiej stanową świerki (26%) oraz sosna zwyczajna (24%). Popularnymi gatunkami drzew rosnących w puszczy są także: olsza czarna, dąb szypułkowy, brzoza, jesion oraz lipa. Bogata roślinność w Puszczy Białowieskiej, to nie tylko najpotężniejsze i najpopularniejsze gatunki roślin. Mylą się ci, którzy sądzą, że w martwych drzewach nie ma życia. To życie nie tylko jest, lecz tętni od setek lat. W ściśle chronionych obszarach lasu pierwotnego, możemy spotkać rośliny, które nie występują w żadnym innym polskim lesie.

Warto dodać, że roślinność Puszczy Białowieskiej w ponad 40% stanowią gatunki roślin, które znalazły się tutaj na skutek działalności człowieka. Wiele roślin nigdy nie występowało naturalnie na obszarze puszczy. Chęć ubogacenia obszaru i nadania mu jeszcze bardziej unikatowego charakteru sprawiła, że na terenie Puszczy Białowieskiej znajdziemy zarówno rośliny, które nie występują nigdzie na terenie Polski, jak i te, które nigdy nie rosły tu naturalnie. Dzięki temu, ekosystem puszczy pod wieloma względami jest jedyny w swoim rodzaju.

W Puszczy Białowieskiej zachowały się unikatowe, całkowicie niezmienione, naturalne mozaiki roślinne. Widać to w dolinach niewielkich rzek, strumyków i cieków wodnych. W tych miejscach, poszczególne partie roślin rosną tak, jak ukształtowała je sama natura. Wraz ze wzrostem wysokości terenu, kolejno rosną łęgi, grądy, bory mieszane, a na najwyższych terenach znajdziemy bory sosnowe. Naturalny układ drzewostanów stanowi kolejny dowód na to, że roślinność Puszczy Białowieskiej jest absolutnie unikatowa.

COMMENTS

Comments are closed.