Flora, co to jest flora?

Flora i fauna to jedne z dwóch podstawowych pojęć stosowanych w biologii czy ekologii. Określenie „flora” ma związek ze światem roślin, natomiast pojęcie „fauna” dotyczy świata zwierząt. Jesteś uczniem i szukasz materiałów do lekcji czy zadań domowych z biologii? Flora, co to jest flora, flora definicja dla dzieci – szukasz definicji biologicznych? Masz zadanie domowe do zrobienia? Konieczne poznaj odpowiedzi na nurtujące pytania. Sprawdź też, co konkretnie różni florę od fauny?

Flora, co to jest flora, flora definicja dla dzieci – jaka jest różnica między florą a fauną?

Słowa określenia „flora” i „fauna” są powszechnie używane w biologii czy ekologii. Naukowcy stosują je przy tym do opisywania życia roślin i zwierząt bytujących w danym regionie lub obszarze. Jesteś uczniem i szukasz materiałów do lekcji czy zadań domowych z biologii? Flora, co to jest flora, flora definicja dla dzieci – szukasz definicji biologicznych? Masz zadanie domowe do zrobienia? Konieczne poznaj odpowiedzi na nurtujące pytania.

Flora, co to jest flora, flora definicja dla dzieci w botanice.

Słowo „flora” pochodzi od łacińskiego słowa „flora”. Oznaczało ono „kwiat” i słynną boginię kwiatów w starożytnej mitologii rzymskiej. Podobnym odpowiednim terminem łacińskim „fauna” określono życie zwierząt. Jeśli zaś chodzi o dokładną definicję, to flora w botanice ma dwa znaczenia. Przy okazji należy wiedzieć, że botanika to w biologii nauka o roślinach. Pierwsze znaczenie słowa „flora” w botanice i biologii w ogóle odnosi się do całego życia roślinnego na danym obszarze i/lub w danym okresie. Tyczy się zwłaszcza do naturalnie występującego lub rodzimego w danym miejscu życia roślinnego.

flora co to jest flora

Flora to przy tym rzeczownik zbiorczy, używany powszechnie do opisywania wszystkich roślin, drzew i krzewów, ale także grzybów i bakterii. Drugie znaczenie słowa :flora” odnosi się natomiast do książki, botanicznego klucza lub innej pracy, która opisuje rośliny. Szczególnie, jeśli analizuje rośliny rosnące na danym obszarze lub w jakimś okresie czasu, w celu umożliwienia ich skutecznej identyfikacji. Flora w przewodnikach botanicznych często zawiera specjalne klucze diagnostyczne. Zwykle są to klucze dychotomiczne, które wymagają od użytkownika wielokrotnego badania rośliny i jej analizowania.

Na koniec potrzebna jest decyzja, która z dwóch podanych alternatyw najlepiej pasuje do danej rośliny. W ten sposób po kolei określamy jej przynależność systematyczną do gatunku włącznie. W nomenklaturze biologicznej rośliny są pogrupowane w zbiorze o nazwie FLORA, na podstawie regionu, okresu, specjalnego środowiska lub klimatu. Regiony ich występowania mogą być przy tym ich siedliskami odrębnymi geograficznie, takimi jak np. góry czy równiny.

Słowo „flora” może też opisywać życie roślin z jakiejś epoki historycznej, jak np. odnośnie flory kopalnej czy flory jurajskiej. Czasami flora obejmuje ponadto organizmy bakteryjne czy grzyby. Terminy „flora bakteryjna” i „flora roślinna”, czy „flora grzybowa” są zwykle używane oddzielnie. Organizmy te stanowią bowiem zupełnie oddzielne królestwa w klasyfikacji biologicznej.

Flora, co to jest flora – a co to jest fauna?

Fauna pochodzi od dwóch greckich słów „Faunus” i „Fauna”. Faunus czyli Faun był przy tym rzymskim (staro italskim) bożkiem płodności. Był też bogiem lasów górskich, nauczycielem uprawy roli i opiekunem pasterzy, zapewniającym płodność dla ich hodowlanych stad. Faun jako bóg występował też często w mitologii rzymskiej w otoczeniu innych bóstw leśnych. Ponadto utożsamiano go z greckim bożkiem Panem. Grecki Pan miał już postaćł człowieka pół kozła, z kozimi nogami, kopytami i Różkami.

Z kolei „Fauna” to imię mitycznej rzymskiej bogini. Fauna to również rzeczownik zbiorowy, który jest powszechnie używany do opisywania całego życia zwierząt w danym czasie i regionie. Flora była rzymską boginią wiosennych i kwitnących roślin. Kojarzono ją zwłaszcza z dzikimi kwiatami i roślinami niehodowanymi (nieuprawianymi) na żywność.

W mitologii rzymskiej ukazywano ją, jako piękną młodą kobietę w długiej, zwiewnej sukience z kwiatami we włosach. Rozsiewała przy tym kwiaty wprost po ziemi. Fauna zwierząt uzupełnia się z florą roślin, grzybów i bakterii. Powszechne wyrażenie „flora i fauna” obejmuje więc prawie każdą widoczną i niewidoczną żywą istotę na Ziemi.

flora wyjaśnienie pojęcia

Klasyfikacje flory.

Rośliny w biologii, botanice i ekologii zostały pogrupowane na podstawie regionów florystycznych, okresu życia oraz wymogów środowiskowych i klimatycznych. Regiony florystyczne mogą być przy tym odrębnymi siedliskami, takimi jak np. góry, równiny, czy oceany. Flora może więc oznaczać życie roślin z epoki historycznej, tak jak w przypadku jakiejś konkretnej flory kopalnej.

Florę można też wreszcie podzielić według specjalnych środowisk bytowania, na: arktyczną, borealną, atlantycką, europejską, azjatycką itp. Inny podział klasyfikuje z kolei florę na:

florę rdzenną – flora rodzima i autochtoniczna na danym obszarze występowania (np. flora rodzima Polski);

roślinność rolnicza i ogrodnicza – flora uprawna ogrodowa lub uprawna w rolnictwie i do celów przemysłowych. Chodzi tu o rośliny celowo uprawiane przez ludzi;

roślinność chwastów / rośliny dzikie – tradycyjnie klasyfikację tę stosuje się do roślin dzikich uważanych za cenne przyrodniczo, obojętne lub niepożądane. Rośliny niepożądane bada się przy tym w celu ich kontroli lub wytępienia. Obecnie określenie „chwasty” rzadziej stosuje się jednak w ogólnej klasyfikacji roślin, jako ogół żyjących w stanie dzikim. Obejmuje ona bowiem aż trzy różne typy roślin. Wlicza się tu bowiem zarówno gatunki chwastów, jak i gatunki inwazyjne i zupełnie niegroźne.

Gatunki uważane za chwasty na jednych obszarach mogą nimi być w istocie (np. na polach uprawnych). Lecz w innych miejscach wcale nie muszą, rosnąc sobie obojętnie na jakichś nieużytkach. Gatunki dziko rosnące rodzime mogą też być gatunkami cennymi biologicznie i otoczonymi ochroną prawną. Czasem może też jednak chodzić o wprowadzone celowo lub zawleczone gatunki niegroźne inwazyjne. Takie rośliny są zwykle niepożądane rolniczo. Wykazano ponadto, że wiele rodzimych roślin wcześniej uważanych za chwasty, okazała się korzystna lub nawet niezbędna dla różnych ekosystemów.

Flora, co to jest flora, flora definicja dla dzieci – botaniczna klasyfikacja kontynentów.

Kontynenty botaniczne sklasyfikowano wg Światowego Schematu Geograficznego Rejestrowania Dystrybucji Roślin. Klasyfikacja ta jest używana do geograficznej klasyfikacji flor roślinnych, grzybowych i bakteryjnych. Klasyfikacja ta dzieli więc kontynenty florystycznie na: europejski, arktyczny, azjatycki umiarkowany i azjatycki tropikalny, australijski, pacyficzny, północnoamerykański i południowoamerykański oraz antarktyczny.

flora afryki

Flora danego regionu może wahać się od drobnych fiołków po wysokie drzewa. Określanie i analiza lokalnej flory może wymagać specjalistycznej wiedzy botanicznej, aby można ją było stosować z należytą skutecznością. Tradycyjnie używa się w tym celu wspomniane specjalne przewodniki i klucze botaniczne.

Obecnie można je też kupić publikowane na płytach CD-ROM. Proste klucze botaniczne są też dostępne na stronach internetowych. Ponoć kilkusetletnia książka „Flora Sinensis” polskiego jezuity Michała Boyma była pierwszą taką książką-przewodnikiem. Autor użył w niej jednak nazwy „flora” w nieco innym znaczeniu. Florą objął bowiem nie tylko świat roślinny danego regionu, ale również niektóre żyjące tam zwierzęta.

Nierozerwalne znaczenie flory i fauny.

Flora i fauna obecna w różnych zakątkach Ziemi umożliwiła życie na tej planecie. W utrzymaniu delikatnej równowagi ekologicznej na Ziemi pomagają zarówno rośliny (flora), jak i zwierzęta (fauna). Flora wytwarza na przykład tlen, który jest pobierany przez faunę. Tlen dla fauny jest niezbędny do życia. Z kolei fauna uwalnia dwutlenek węgla, którego flora potrzebuje do życia.

Flora wyrabia bowiem z niego, energii słonecznej i wody tlen oraz energię z cukrów w procesie fotosyntezy. Tak więc flora nie może żyć bez fauny, a fauna bez flory. Istnienie jednego gatunku zależy od istnienia drugiego. Na przykład pandy jedzą tylko pędy bambusa. Zniszczenie lasów bambusowych w Chinach doprowadziło więc pandy na skraj wyginięcia. Zaszkodziła im bowiem utrata siedlisk i niedobór żywności. Z kolei rośliny nie mogłyby funkcjonować, bez wydychanego przez zwierzęta z płuc dwutlenku węgla.

Flora, co to jest flora, flora definicja dla dzieci – inne pojęcia związane z florą i fauną.

Należy wiedzieć, że botanicy, to naukowcy zajmujący się florą i jej badaniem. Natomiast zoologowie to naukowcy badający faunę. Z kolei ekolodzy to naukowcy, którzy wspólnie badają zarówno florę, jak i faunę, ale pod kątem ich zależności i interakcji. Analizują zależności między florą i fauną zależnie od warunków środowiska i miejsca w łańcuchu pokarmowym.

flora indii

Krajami o największej bioróżnorodności na świecie są kraje o klimacie tropikalnym. Przykładowo Indie mają aż 47 000 gatunków roślin i 89 000 gatunków zwierząt. Leżąca w klimacie umiarkowanym Polska ma dla porównania tylko 2750 gat. i podgatunków roślin naczyniowych. Z kolei zwierząt mamy 33 do 45 tys. gat., w tym ok. 620 gat. kręgowców.