Kazimierz Wielki

Kazimierz Wielki

Kazimierz Wielki jako król Polski to postać wielce zasłużona i nietuzinkowa. O władcach Polski wiemy sporo z lekcji historii, ale warto poznać ciekawe szczegóły! Konieczne poznaj, jakim człowiekiem był Kazimierz III Wielki. Sprawdź również jak rządził i jak umarł ten ostatni Piast i król Polski. Przeczytaj też plotki na jego temat. Król Polski Kazimierz III Wielki ur. 30.04.1310 r. w Kowalu, zm. 05.11.1370 r. w Krakowie. Był najmłodszym synem króla Polski Władysława Łokietka i Jadwigi…

Read More

Czyngis-chan

Czyngis-chan

Nazywa się go różnie. Jedni mówią na niego Czyngis-chan, inni Dżyngis-Chan, a jeszcze inni, którzy stanowią zdecydowaną mniejszość,  znają go pod imieniem Temudżyn. Mowa tutaj o jednym i tym samym człowieku – wielkim wodzu Mongołów, który stworzył imperium mongolskie i przez długie lata sprawował nad nim władzę. Dane biograficzne Nie ma zgodności co do daty urodzenia Czyngis-chana. Źródła muzułmańskie podają rok 1155, natomiast źródła chińskie i mongolskie – 1162. Co do miejsca urodzenia nie ma…

Read More

Mongolscy Wielcy Chanowie

Mongolscy Wielcy Chanowie

Imperium Mongolskie miało swój początek w XIII w., kiedy to Czyngis-chan zjednoczył plemiona mongolskie, podbił wiele sąsiednich ziem i został mianowany władcą Mongołów – pierwszym Mongolskim Wielkim Chanem. Od tamtego czasu Imperium Mongolskim rządzili Mongolscy Wielcy Chanowie, następcy Czyngis-chana. Rządy Mongolskich Wielkich Chanów przypadają na okres od panowania Czyngis-chana aż do podboju Mongolii przez lud Qingów z Mandżurii. Niektórzy władali dobrze, inni zasłynęli z dalekosiężnych podbojów, a jeszcze inni wcale nie sprawdzali się w roli…

Read More

Aleksander III Macedoński

Aleksander III Macedoński

Aleksander III Macedoński jest znany również pod przydomkami Aleksander Wielki oraz Niezwyciężony. Był królem Macedonii w latach 336-323 p.n.e. Pochodził z dynastii Argeadów. W historii zasłynął jako wybitny strateg oraz jeden z największych zdobywców, jacy chodzili po ziemi. Jego wkład w historię starożytną był tak wielki, że okres jego panowania był przełomowym momentem pomiędzy dwoma epokami: klasycyzmem oraz epoką hellenistyczną. Krótkie kalendarium życia Aleksandra III Macedońskiego 356 p.n.e. – narodziny w Paelli 338 p.n.e. –…

Read More