Kałamarnica olbrzymia

Kałamarnica olbrzymia to zwierzę niesamowite owiane wieloma legendami. Niegdyś uważano, że podobne do tych stworzeń potwory niszczyły i zatapiały okręty, zabijając marynarzy swymi pokrytymi mackami, długimi ramionami. Nazywano je kraken. Dzisiaj również to owiane tajemnicą zwierzę głębinowe budzi strach i respekt. Kałamarnica olbrzymia jest bowiem naprawdę duża i jednocześnie bardzo żarłoczna. Szukasz informacji o niesamowitych zwierzętach na Ziemi? Konieczne przeczytaj – kałamarnica olbrzymia wielkość waga, kałamarnica olbrzymia ciekawostki, kałamarnica olbrzymia oko.

Kałamarnica olbrzymia 

stanowisko systematyczne. Kałamarnica olbrzymia (łac.  Architeuthis dux ) jest gatunkiem głębinowym oceanicznym. Wraz z kalmarami należy do rodziny Architeuthidae, a dalej do podrzędu Oegopsina i rzędu kałamarnice, zwanego też kalmary lub kalmarokształtne (Teuthida). Wyższa systematyka tego gatunku obejmuje nadrząd dziesięciornice (Decapodiformes), podgromadę płaszczoobrosłe inaczej pochewkowce (Coleoidea). Ostatecznie zaś podgromada ta wchodzi w skład gromady głowonogi (Cephalopoda) i typu mięczaki (Mollusca).

Zwierzęta te stanowią element wielu legend i mitów. Najbardziej chyba znana jest legenda o wielkim potworze krakenie podobnym do kałamarnicy lub ośmiornicy. Prawdopodobnie zresztą właśnie kałamarnica olbrzymia stałą się pierwowzorem tych opowieści, jako zwierzę duże i bardzo żarłoczne. Na pewno jednak mit o zatapianiu przez kałamarnice całych statków trzeba włożyć między bajki. Szukasz informacji o niesamowitych zwierzętach na Ziemi? Konieczne przeczytaj – kałamarnica olbrzymia wielkość waga, kałamarnica olbrzymia ciekawostki, kałamarnica olbrzymia oko.

kałamarnica olbrzymia na fresku
kałamarnica olbrzymia na fresku

Kałamarnica olbrzymia występowanie.

Gigantyczna kałamarnica olbrzymia jest szeroko rozpowszechniona i występuje we wszystkich oceanach świata. Zwykle jednak najobficiej występuje w pobliżu stoków kontynentalnych i wysp od północnego Atlantyku. Chodzi zwłaszcza o Nową Fundlandię, Norwegię, północne Wyspy Brytyjskie, Hiszpanię oraz wyspy oceaniczne Azory i Maderę. Występują po południowy Atlantyk wokół południowej Afryki, po północny Pacyfik wokół Japonii, oraz po południowo-zachodni Pacyfik wokół Nowej Zelandii i Australii.

Natomiast rzadko można je zobaczyć w szerokościach geograficznych tropikalnych i polarnych. Pionowe rozmieszczenie kałamarnic olbrzymich nie jest jak dotąd jeszcze w pełni znane. Jednak sporo wykazują świadectwa zebrane z okazów złapanych w sieci ciągnione (tzw. włoki) i ze śledzenia nurkowania kaszalotów. Dane te sugerują, że kałamarnice olbrzymie pływają na bardzo duży zakres głębokości. Prawdopodobnie mogą nurkować nawet do 300-1000 metrów w głąb oceanów.

Kałamarnica olbrzymia wielkość waga.

Kałamarnicy olbrzymiej wielkość waga jest faktycznie imponująca. To oceaniczne zwierzę głębinowe może bowiem urosnąć do ogromnych rozmiarów i stanowi przykład tzw. gigantyzmu głębinowego. Ostatnie szacunki naukowe wskazują, że maksymalny rozmiar kałamarnic olbrzymich, to ok. 12-13 m u samic oraz ok. 10 m u samców. Pomiar dł. całkowitej ich ciała dokonuje się od tylnych płetw, do czubka dwóch najdłuższych macek. Te dwie najdłuższe macki są około dwa razy dłuższe od reszty ramion. Część ciała kałamarnicy olbrzymiej zwana płaszczem, ma ok. 2 m dł. (więcej u samic, w porównaniu z samcami).

Długość kałamarnicy bez tych dwu najdłuższych macek, za to łącznie z głową i krótszymi ramionami rzadko przekracza 5 m. Kałamarnica olbrzymia wykazuje wyraźny dymorfizm płciowy w wielkości i długości ciała. Maksymalną wagę tych zwierząt szacuje się na 275 kg u samic i 150 kg u samców. Doniesienia dotyczące cięższych okazów mierzących 20 m lub więcej, nie zostały jak dotąd bezwzględnie naukowo udokumentowane i dowiedzione. W opracowaniach internetowych można jednak przeczytać o największym znanym okazie, jaki w 1887 r. znaleziono martwy u brzegów Nowej Zelandii.

Osobnik ten miał długość ciała maksymalnie do 18 m, z czego ok. 12 m przypadało na macki. Średnica jego wielkich oczu dochodziła natomiast do 37 cm. Przypadek ten nie został jednak należycie wiarygodnie udokumentowany. Tak czy inaczej, obok Mesonychoteuhis hamiltoni, kałamarnica olbrzymia jest jednym z dwóch największych mięczaków żyjących aktualnie na świecie.

Kałamarnica olbrzymia oko.

Gigantyczna kałamarnica olbrzymia ma wyrafinowany układ nerwowy. Wyróżnia ją też złożony mózg, uza inteligencja i niesamowicie wielkie oczy. Od wielu lat wzbudza to duże zainteresowanie naukowców. Kałamarnica olbrzymia ma również największe oczy ze wszystkich żywych stworzeń na Ziemi. Wyjątek stanowi tylko kałamarnica kolosalna (łac. Mesonychoteuthis hamiltoni). Oko kałamarnicy olbrzymiej mierzy do co najmniej 27 cm średnicy, ze źrenicą do 9 cm.

W biologii wiadomo przy tym, że jedynie wymarłe ichtiozaury miały większe oczy. Tak wielkie oczy mogą służyć do lepszego wykrywania światła w głębinach oceanów. Mogą też widzieć światło bioluminescencyjne, którego jest bardzo mało w głębokich oceanicznych wodach. Wielkie oczy kałamarnicy olbrzymiej prawdopodobnie nie widzą jednak koloru.

Jednak mogą chyba dostrzec nawet bardzo mikre różnice w odcieniach światła. Cecha ta jest dla nich kluczowa w warunkach słabego światła w oceanach. Za pomocą dużych oczu, kałamarnice olbrzymie głównie wykrywają swe ofiary. Nie służą im one jednak do szybkiego aktywnego polowania.

kałamarnice

Kałamarnica olbrzymia ciekawostki – pierwsze zdjęcia i nagranie tego zwierzęcia.

Naukowcy dyskutowali też do niedawna na temat liczby różnych gatunków kałamarnic olbrzymich. Ostatnie badania genetyczne sugerują jednak, że istnieje wyłącznie jeden gatunek Architeuthis dux. Analiza mitochondrialnego DNA zebranego od złapanych kałamarnic olbrzymich z całego świata wykazała bardzo niewielką zmienność między osobnikami na całym świecie. Sugeruje to według naukowców, że istnieje tylko jeden gat. kałamarnicy olbrzymiej. 

Larwy kałamarnic mogą być jednak rozpraszane przez prądy oceaniczne na duże odległości. Sprzyja to ich rozprzestrzenianiu się i zdrowemu mieszaniu materiału genetycznego. Pierwsze zdjęcia tego legendarnego zwierzęcia w jego naturalnym środowisku głębi oceanu wykonano dopiero niedawno, bo w 2004 r. Dokonał tego japoński zespół badawczy, a stało się to możliwe dzięki wynalezieniu głębinowych łodzi badawczych. W lipcu 2011 r. nagrano natomiast pierwszy w historii krótki film z płynącym żywym okazem kałamarnicy olbrzymiej.

Zrobiła to grupa naukowców współpracujących z telewizją Discovery i NHK, w pobliżu wysp Ogasawara, ok. 1 tys. km od Tokio. Aby tego dokonać, wykonano najpierw ponad setkę prób w absolutnej ciszy, by nie płoszyć stwora. Mimo wszystko zwierze to i tak nadal jest owiane nimbem tajemnicy, ponieważ w takich warunkach bardzo trudno je badać.

Kałamarnica olbrzymia ciekawostki – co jedzą te drapieżniki?

Ostatnie badania wykazały, że kałamarnice olbrzymie żywią się głównie rybami głębinowymi i innymi gatunkami kałamarnic. Uprawiają też kanibalizm na przedstawicielach swojego gatunku, jednak nieznana jest jeszcze jego skala. Polując łapią zdobycz za pomocą dwóch najdłuższych macek. Chwytają ją ząbkowanymi pierścieniami tych przyssawek, zlokalizowanymi na ich końcach. Następnie zbliżają zdobycz do swego potężnego dzioba i rozdrabniają ją za pomocą tzw. raduli. J

est to zlokalizowany wewnątrz dzioba język pokryty małymi, podobnymi do pilnika zębami. Zdobycz jest tak rozdrabniana jeszcze zanim dotrze do przełyku. Uważa się przy tym, że kałamarnice olbrzymie są samotnymi łowcami. Naukowcy sądzą tak, ponieważ tylko pojedyncze kałamarnice olbrzymie złapano jak dotąd w sieci rybackie. 

Co ciekawe, większość kałamarnic olbrzymich złowionych włokiem na wodach Nowej Zelandii, jest kojarzona z miejscowym łowiskiem  hoki ( Macruronus novaezelandiae ). W diecie kałamarnic nie spotyka się jednak muren. Mimo wszystko sugeruje to natomiast, że kalmary i kałamarnice polują na te same zwierzęta. Stanowią więc dla siebie konkurencję pokarmową.

Kałamarnica olbrzymia ciekawostki – jakie zwierzęta polują na te drapieżniki?

Na kałamarnice olbrzymie polują i jedzą je wieloryby kaszaloty i czasem także mniejsze od nich grindwale.  Młode osobniki tych kałamarnic bywają też zjadane przez duże rekiny głębinowe i inne większe ryby. Niedawno odkryto też, że kałamarnice olbrzymie kradną sobie nawzajem pożywienie. Nierzadko dochodzi wtedy nawet do krwawych bijatyk między nimi. Liczne dowody wskazują ponadto, że gatunek ten jest przynajmniej czasem też kanibalistyczny. Zaobserwowano to również u kałamarnicy Humboldta. Wskazuje to, że kanibalizm u kałamarnic może być bardziej powszechny, niż pierwotnie sądzono.

Kałamarnica olbrzymia rozród.

Niewiele wiadomo na temat cyklu rozrodczego kałamarnicy olbrzymiej. Prawdopodobnie osiągają one dojrzałość płciową w wieku ok. 3 lat. Samice mają pojedynczy środkowy jajnik w tylnej części jamy płaszcza, a samce pojedyncze tylne jądro. Samice produkują duże ilości jaj, nawet ponad 5 kg, o dł. 0,5-1,4 mm i szer. 0,3-0,7 mm. Nie wiadomo dokładnie, jak dochodzi do zapłodnienia. Samce nie mają bowiem ramienia hektokotylusa, używanego do rozmnażania się u wielu innych głowonogów.  Nie wiadomo więc między innymi dokładnie, jak przechowywane są i przenoszone męskie spermatofory do ciał samic. Być może są one wstrzykiwane w ramiona samic.