Ile ton może ważyć wieloryb?

Wieloryby od zawsze fascynowały oraz silnie inspirowały wyobraźnię ludzi. Z powodu swoich ogromnych rozmiarów budziły zwykle lęk. Jednak od kiedy ludzie odkryli, że wieloryby przynoszą wymierne korzyści finansowe, rozpoczęli zmasowane połowy tych ssaków. Konieczne przeczytaj, jak wspaniałym ssakiem jest wieloryb. Jeszcze dziś sprawdź, jaka największa może być waga wieloryba? Ile ton może ważyć wieloryb? Zobacz też, które wieloryby są największe na świecie?

Wieloryby od dawien fascynowały i pobudzały ludzką wyobraźnię. Ich olbrzymie rozmiary budziły lęk oraz prowokowały do snucia niesamowitych legend i sensacyjnych opowieści. Już od najdawniejszych czasów polowania morskie na te zwierzęta przynosiły wymierne korzyści. Choć polowanie na nie było szalenie trudne i niebezpieczne głównie z powodu ich ogromnych rozmiarów, to jednak zyski pchały marynarzy na wzburzone wody mórz i oceanów, często nawet w zupełnie nieznane rejony. Ludzie ryzykowali w poszukiwaniu takich pożądanych dóbr, jak np.: mięso, ambra (wydzielina z przewodu pokarmowego kaszalota, używana do produkcji perfum), tran (ciekły tłuszcz z wątroby), olej (tłuszcz z sadła), spermacet (półpłynna substancja gromadzona w zbiorniku leżącym nad prawym przewodem nosowym w głowie wieloryba, używa się ją obecnie w przemyśle farmaceutycznym, dawniej wykorzystywano ją do produkcji świec, maści, kremów, leków, kredek, atramentu i jako cenny smar maszynowy).

Ssaki te stały się tak sławne, że olbrzymi biały wieloryb należący do kaszalotów stał się nawet tytułowym bohaterem słynnej powieści Hermana Melville’a „Moby Dick”. Historia ta została oparta na prawdziwych wydarzeniach, w których ofiarą zemsty wieloryba padła polująca na niego załoga statku wielorybniczego „Essex”.

Jakim zwierzęciem jest wieloryb?

Wieloryby nie są w pełni jednorodnymi zwierzętami. Słowo „wieloryb” jest bowiem tylko ogólnym określeniem używanym w stosunku do największych ssaków morskich (gromada Mammalia) z rzędu waleni (łac. Cetacea), mających większe rozmiary ciała, żyworodnych (podgromada Theria) i łożyskowych (infragromada Placentalia). Nazwa „wieloryb” stanowi przy tym pozostałość jeszcze z czasów, gdy walenie powszechnie uważano za gigantyczne ryby. Pomimo zewnętrznego podobieństwa do ryb, wieloryby są jednak faktycznie ssakami i posiadają wszystkie najważniejsze cechy tej grupy kręgowców. Warto też wspomnieć, że wieloryby są bardzo wrażliwe na wszelkie zmiany środowiska naturalnego. Reagują na zmiany klimatu, zanieczyszczenia i różnorodne inne działania człowieka, jak np. nadmierne polowania. Czynniki te doprowadziły zresztą do zagrożenia istnienia poszczególnych gatunków tych morskich olbrzymów.

Wieloryb systematyka

W skład rzędu waleni (Cetecea) wchodzi obecnie ok. 80 znacznie różniących się pomiędzy sobą gatunków. W obrębie tego rzędu wyróżnia się więc trzy odrębne podrzędy:

  • fiszbinowce (łac. Mysticeti) – zamiast zębów posiadają fiszbiny, czyli rogowe płyty w górnej szczęce, służące im do filtrowania planktonu z wody. Zęby u obecnie żyjących gatunków są obecne tylko w okresie embrionalnym, choć pewne kopalne gatunki fiszbinowców miały jednak zęby zamiast fiszbin. Do tego podrzędu waleni należą największe gatunki wielorybów. Do fiszbinowców zalicza się takie największe ssaki morskie, jak: płetwale, pływaczowate, wale i walenikowate. Największym przedstawicielem wielorybów jest przy tym płetwal błękitny. Jest on również największym znanym zwierzęciem, jakie kiedykolwiek żyło na Ziemi.

  • zębowce (łac. Odontoceti) – mają zęby i odżywiają się rybami lub głowonogami, a niektóre również innymi ssakami morskimi (np. orki). Wyróżnia je też zdolnoś

  • postrzegania otoczenia (orientacji w środowisku) dzięki echolokacji. Wydają bowiem ostre, piszcząco-trzeszczące dźwięki, które odbijają się od znajdujących się wokół nich przeszkód i wracają do nich w postaci echa, które jest „przyjmowane” przez dolną szczękę i odczytywane w mózgu. Prawdopodobnie tłuszcz zlokalizowany w komorze ich głowy zwanej melonem, jest swoistym urządzeniem kondensującym wydawane przez nie dźwięki w bardziej precyzyjną, wąską wiązkę. Należą tu: kaszaloty, delfiny, orki, narwale, morświny, inie.

  • wymarłe prawalenie (łac. Archaeoceti).

Wieloryb – anatomia i wygląd

Wygląd poszczególnych gatunków wielorybów zależy od warunków środowiska w którym żyją i stąd ogólne podobieństwo ich ciała do ryb. Zjawisko to ma charakter tzw. konwergencji. Konwergencja oznacza proces powstawania cech podobnych morfologicznie i funkcjonalnie u organizmów odlegle ze sobą spokrewnionych. Dzieje się tak nawet niezależnie u zwierząt należących do różnych linii ewolucyjnych. Następuje to w odpowiedzi na takie same lub podobne wymagania środowiskowe (np. podobny pokarm, sposób poruszania). Przykładem takiej konwergencji są właśnie ryby i walenie. Żyją one wspólnie w środowisku wodnym, więc rozwinęły podobnie opływowe kształty ciała, sterujące płetwy przednie oraz napędową płetwę ogonową.

O ile jednak ryby w wodzie żyją od chwili swojego ewolucyjnego powstania, o tyle przystosowanie waleni do życia w wodzie ma charakter wtórny. Zwierzęta te wyszły bowiem na ląd, a następnie powróciły po jakimś czasie do wody. Miało to prawdopodobnie miejsce w eocenie, gdy między 55 a 34 mln lat temu pojawiły się pierwsze prawalenie. Na razie jednak z powodu małej liczby dowodów kopalnych, rodowód waleni nie jest jeszcze uważany za w pełni oczywisty. Przypuszcza się jednak, że wywodzą się od prassaków drapieżnych parzystokopytnych.

ile ton może ważyć wieloryb
płetwal błękitny

Anatomia i wygląd wielorybów są ściśle podporządkowane warunkom środowiska, w którym żyją. To właśnie środowisko wodne umożliwia im osiąganie wielkich rozmiarów ciała, które jest opływowe i gładkie. Wszelkie wystające narządy (np. uszy, genitalia) są ukryte wewnątrz ciała, co zmniejsza opór wody przy poruszaniu. Pod skóra znajduje się gruba warstwa tłuszczu, która stanowi zapas energetyczny i wszystkim chroni zwierzę przed urazami i nadmiernym oziębianiem organizmu. Wieloryb ma też otwory nosowe umieszczone na czubku głowy, co umożliwia mu oddychanie przy zanurzeniu ciała. Płetwa ogonowa stanowi ich napęd (tworzą ją zrośnięte i mocno zredukowane kończyny tylne i ogon ssaków lądowych), przy czym jest ona ustawiona poziomo (w przeciwieństwie do ryb). Natomiast płetwy piersiowe służą głównie do sterowania (u ssaków lądowych są to kończyny przednie). Jedyną pozostałością zredukowanych kończyn tylnych u waleni są drobne kości wewnątrz ciała. Dodatkowo większość gatunków waleni posiada też silną, pionową płetwę grzbietową.

Wieloryb – rozmnażanie

Walenie rodzą ogonem naprzód (zapobiega to utonięciu noworodka) zawsze tylko jedno młode, z którym matka jest silnie związana. Czas karmienia oseska jest przeważnie długi i u wielu gatunków może trwać nawet ponad rok. Większość waleni późno osiąga także dojrzałość płciową – zwykle po 7-10 latach. Dzięki temu ich potomstwo ma większe szanse przeżycia.

Wieloryb wagaile ton może ważyć wieloryb?

Na to pytanie nie można odpowiedzieć jednoznacznie, ponieważ jest to uzależnione od przynależności systematycznej (fiszbinowce lub zębowce) oraz gatunku, płci i wieku wieloryba. Wieloryby są przy tym największymi zwierzętami zamieszkującymi Ziemię i występują we wszystkich oceanach świata. Do największych wielorybów należą fiszbinowce (zębowce są dużo mniejsze). Choć fiszbinowce są ogólnie bardzo ogromnymi i ciężkimi zwierzętami, to i tak mogą się różnic nawet o kilkadziesiąt ton pomiędzy gatunkami, a nawet i poszczególnymi osobnikami reprezentującymi ten sam gatunek wieloryba.

Największym i jednocześnie najcięższym wielorybem jest słynny płetwal błękitny. Zwierzę to jest jednocześnie największym dotychczas żyjącym organizmem na Ziemi. Wieloryb ten w dorosłym wieku waży średnio 110-150 ton przy długości ciała rzędu 25-26 metrów. Waga wieloryba płetwala błękitnego może jednak u niektórych osobników dochodzić nawet do 190 ton! Pozostałe gat. wielorybów są mniejsze i nie przekraczają średnio 60 ton. Największe osobniki dorównują jednak średniej wadze płetwala błękitnego – np. niektóre dorosłe osobniki wieloryba biskajskiego północnego ważą niekiedy nawet ok. 120 ton. Średnie osiągi wagi pozostałych największych waleni określanych jako wieloryby, są jednak mniejsze i wynoszą: ok. 60 ton u wieloryba grenlandzkiego i finwala, ok. 55 ton u wieloryba biskajskiego, ok. 35 ton u kaszalota oraz do 30 ton u humbaka.

Warto wspomnieć, że w połowie listopada 2013 r. na plaży w okolicach Unieścia (nadmorska miejscowość letniskowa w północno-zachodniej Polsce, położona na Wybrzeżu Słowińskim w woj. zachodniopomorskim, powiecie koszalińskim i gminie Mielno, na mierzei pomiędzy jeziorem Jamno i Bałtykiem) znaleziono wyrzuconego przez morze, ciało martwego wala butelkonosego. Wieloryb ten w Bałtyku pojawia się niezwykle rzadko. Nasze Morze jest dla wielorybów zbyt małym i zbyt ubogim w pokarm akwenem wodnym. Jego ciało zbadali polscy naukowcy i okazało się, że ten wal butelkonosy ważył ponad 3 tony i miał prawie 7,5 m długości. Jak widać, waga wieloryba może być różna, jednak zawsze jest ona spora w porównaniu z innymi zwierzętami należącymi do kręgowców, a szczególnie ze zwierzętami lądowymi. Dla przykładu: dorosły słoń afrykański waży średnio ok. 5 ton (maksymalnie do 12,7 ton), a indyjski ok. 4 ton (maksymalnie do 8 ton).  

ile ton może ważyć wieloryb, ile waży wieloryb, najcięższy wieloryb, największy wieloryb, płetwal błękitny waga, waga wieloryba, wieloryb, wieloryb ciekawostki, wieloryb opis, wieloryb waga, wieloryby,ile ton może ważyć wieloryb, ile waży wieloryb, najcięższy wieloryb, największy wieloryb, płetwal błękitny waga, waga wieloryba, wieloryb, wieloryb ciekawostki, wieloryb opis, wieloryb waga, wieloryby

Ile ton może ważyć wieloryb, Ile ton może ważyć wieloryb, Ile ton może ważyć wieloryb