Ekosystem Morza Bałtyckiego

Morze Bałtyckie jest morzem słonawym i zamkniętym. Podstawowym źródłem wody słodkiej w Bałtyku jest dopływ wód rzekami oraz przewaga opadu nad parowaniem. Wymianę wody z innym morzem (Morzem Północnym) umożliwiają jedynie Cieśniny Duńskie takie jak: Mały Bełt, Wielki Bełt, Kattegat, Skagerrak oraz Sund. Oprócz tego do akwenu uchodzi wiele dużych słodkowodnych rzek europejskich (Wisła, Dźwina, Niemen, Odra, Kemi). Te czynniki powodują to, że zasolenie morza jest niewielkie – od 2 do 12 %. Wszystko to sprawia, że ekosystem Morza Bałtyckiego jest raczej ubogi.

Morze Bałtyckie jest usytuowane w wysokich szerokościach geograficznych i jedną z charakterystycznych jego cech jest zlodzenie. Wyjątkowym zjawiskiem są archipelagi wysp, archipelag nieopodal  Sztokholmu liczy ponad 25 000 wysepek. Choć fauna i flora Bałtyku nie jest tak rozwinięta, to stanowi wielki potencjał dla uprawiania żeglarstwa,  rekreacji oraz rybołówstwa.

ekosystem Morza Bałtyckiego
Morze Bałtyckie

Ekosystem Morza Bałtyckiego – charakterystyka fauny i flory Bałtyku

Co to jest ekosystem Morza Bałtyckiego?

Ekosystem to ogół organizmów ożywionych, a także nieożywionych – abiotycznych elementów danego środowiska. Czyli ekosystem Bałtyku będzie tworzyła zarówno szeroka gama glonów oraz bezkręgowców łatwo adaptujących się do trudnych warunków, jak i  roślinność wodna i liczne gatunki ryb.

W Bałtyku można wydzielić  trzy wielkie jednostki strukturalne, które, pomimo że stanowią różne środowiska życia, są ze sobą ściśle powiązane:

strefa toni wodnej otwartego morza,

strefa przybrzeżna,

strefa głębokiego, miękkiego dna.

W Morzu Bałtyckim nie ma ostrych granic pomiędzy poszczególnymi strefami i obszarami. Z drugiej jednak strony siedliska są dość zróżnicowane geograficznie. Dotyczy to głównie  mieszkańców dna i rejonów o urozmaiconej linii brzegowej. Mimo że ekosystem Morza Batyckiego nie obfituje w  imponującą liczbę gatunków roślin i zwierząt tworzy interesujący obszar wodny, w którym ścierają się oceaniczne i kontynentalne wpływy.

Fauna Morza Bałtyckiego

W Bałtyku żyją organizmy, które nie potrzebują zbyt wygórowanych warunków życia.  Bardziej znane zwierzęta żyjące w tym dużym zbiorniku wodnym to między innymi foka szara, śledź, szproty i wiele innych.

foki
foki szare

Ciekawym ssakiem zamieszkującym Bałtyk jest foka. Populacja tego zwierzęcia na początku XX w wynosiła około 100 tyś. Teraz jedynie około 7 tyś. Ich populacja tak diametralnie się zmniejszyła przez modę na polowania w latach 20. XX wieku. Lokalnym rybakom płacono wtedy za zabicie foki premie w wysokości 5zł.

ekosystem Morza Bałtyckiego
rybitwa popielata

Bardzo charakterystycznymi zwierzętami, które zamieszkują nadbałtyckie plaże są także mewy i rybitwy. Hałaśliwe ptaki, których populacja jest bardzo liczna. Chyba żaden turysta przyjeżdżający nad Bałtyk nie może doczekać się spotkania z tymi uroczymi stworzeniami.

szprot (Sprattus sprattus)
szprot (sardynka norweska)

Ekosystem Bałtyku tworzy również liczne grono ryb, które często goszczą na naszym stole. Między innymi: łosoś, dorsz, śledź, makrela, szprot, węgorz. Wszystkie  nich są co roku odławiane, z wyjątkiem łososia, który w naszym morzu jest objęty całkowitą ochroną gatunkową.

Flora Bałtyku

Świat roślin w Bałtyku podobnie jak świat zwierząt, jest ubogi. Morskie rośliny mogą zamieszkiwać do momentu, gdzie dochodzi do nich minimalna ilość światła. Flora Bałtyku jest zróżnicowana, w zależności od regionu. Tworzą ją głównie glony, zielenice, brunatnice, krasnorosty, rzadziej rośliny kwiatowe (trawa morska, rdestnica, wywłócznik). Najliczniejsze są okazałe zielenice (np. taśma, gałęzatka, ramienice), rzadsze brunatnice (występuje głównie morszczyn pęcherzykowaty). Brunatnice są charakterystyczne dla dna twardego, skalistego lub co najmniej kamienistego, cechującego osuwające się wysoczyzny klifowe.

Na plażach Bałtyku można zaobserwować urozmaicone i ciekawe formy wybrzeża miedzy innymi:

Wybrzeże fiordowe

Wybrzeże fierdowe

Wybrzeże föhrdowe

Wybrzeże klifowe

Wybrzeże szkierowe

Wybrzeże mierzejowe

Wybrzeże wyrównane

Rybołówstwo

Połów ryb jest bardzo popularny we wszystkich krajach nadbałtyckich. Rybołówstwo jest stosunkowo dobrze rozwinięte, jednak wobec przełowienia na obrzeżach niektórych państw, zostały wprowadzone ograniczenia dotyczące połowu ryb.

Najchętniej poławianymi gatunkami ryb są śledzie (około 50% wszystkich ryb), szproty, makrele oraz dorsze. Ciekawostką jest to, że w Bałtyku występują również ryby słodkowodne, które zamieszkują okolice Basenu Botnickiego oraz przybrzeżne zatoki i zalewy.

ryby z Bałtyku
złowione ryby na Morzu Bałtyckim

Ciekawym zjawiskiem są spadki i wzrosty połowu ryb w Polsce. W latach 1950-1975 połowy wzrosły z 66 tyś do 816 tyś ton, czyli aż dwunastokrotnie. W latach następnych – do początku XXI wieku  znowu spadły do 220 tyś. W porównaniu do innych państw jest to wynik dosyć mizerny, gdyż średnia połowu w latach 1971 – 2000 w innych państwach wynosiła 1mln ton.

 

Ekosystem Morza Bałtyckiego zagrożony

Z uwagi na specyficzną budowę, Bałtyk jest narażony na zanieczyszczenia, zwłaszcza chemiczne. Jest to akwen płytki, z ograniczoną wymianą wód, co sprawia, że wpływające zanieczyszczenia pozostają w nim na wiele lat i stanowią zagrożenie dla ludzi i zwierząt.

Bałtyk
Morze Bałtyckie, Polska

Z tego względu  Ekosystem Morza Bałtyckiego został uznany za specjalny, a w akwenie obowiązują zaostrzone przepisu związane z jego użytkowaniem.

COMMENTS

Comments are closed.