Ile oceanów jest na świecie?

Ile oceanów jest na świecie? takie pytanie zadaje sobie wielu ludzi, a najczęściej uczniowie który mają zadaną pracę domową z przyrody. Odpowiedzi jest kilka: 3, 4 i 5. Spróbujemy na to pytanie odpowiedzieć w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury.

Ziemia to jedyna znana obecnie planeta, na której powierzchni znajdują się zbiorniki i cieki wodne, które można nazwać oceanami, rzekami, jeziorami itp. Jest tak nawet wtedy, gdy pojęcie zbiornika wodnego potraktujemy luźniej i do oceanu zaliczymy również zbiorniki dowolnie wybranej cieczy.

Od dawna na Ziemi wyróżniano tylko trzy oceany: Spokojny (obejmujący mniejsze akweny: Pacyfik i Ocean Wielki), Atlantycki (tzw. Atlantyk) oraz Indyjski.

W rzeczywistości jednak w ostatnich latach klasyfikację tę nieco poszerzono i obecnie wyróżnia się również czwarty Ocean Arktyczny, obejmujący swym zasięgiem mniejsze Morze Arktyczne i Ocean Lodowaty Północny. Dodatkowo od 2000 roku do grona tego dodano także i piąty ocean mający nazwę Ocean Południowy.

W 2000 r. Międzynarodowa Organizacja Hydrograficzna (IHO) dokonała tzw. demarkacji, czyli nowego wydzielenia Oceanu Południowego, który wg definicji IHO rozciąga się obecnie od 60 stopnia szerokości południowej, aż do brzegów Antarktydy.

Logiczne w tym miejscu jest pytanie – czy IHO zrobiła to dlatego, że na Ziemi powstał jakiś nowy zbiornik wodny? Absolutnie nie! Po prostu oceanografowie z IHO na podstawie uaktualnionych danych hydrograficznych zdecydowali o tym, że z już istniejących akwenów należy wyróżnić dodatkowy ocean. Podobna sytuacja miała wcześniej miejsce w przypadku Plutona, o którym astronomowie zmuszeni byli zdecydować, że nie jest on jednak planetą.

Na koniec należy dodać, że wszystkie oceany zlokalizowane na naszej planecie są ze sobą połączone. Jednak hydrograficznie rozdziela się je na podstawie wspomnianych wytycznych IHO. Ich rozdział uwzględnia przy tym następujące kryteria: linie wybrzeży, obecność naturalnych cieśnin, a także występowanie określonych ekosystemów (np. arktyczny wód polarnych, wody otwartego oceanu, laguny).

ile oceanów jest na świecie
oceany na świecie

Ile oceanów jest na świecie?

Do niedawna wyróżniano trzy oceany na Ziemi: Indyjski, Spokojny i Atlantycki

Kilkanaście lat temu dodatkowo wydzielono z nich czwarty Ocean Arktyczny

W 2000 r. Międzynarodowa Organizacja Hydrograficzna IHO wydzieliła dodatkowo jeszcze piąty Ocean Południowy

Ile jest oceanów i jak się nazywają?

– Ocean Atlantycki,
– Ocean Spokojny (Pacyfik),
– Ocean Indyjski,
– Ocean Arktyczny
Niektórzy od niedawna wyróżniają również Ocean Południowy, wokół obszaru Antarktydy rozciągający się.

 

Oceany od największego do najmniejszego i ich powierzchnia

Ocean Spokojny, (Pacyfik), Ocean Wielki – 168,723,000 km² (ocean ten zajmuje 46,6 % powierzchni kuli ziemskiej)

Ocean Atlantycki – 85,133,000 km² (ocean ten zajmuje 23,5 % powierzchni kuli ziemskiej)

Ocean Indyjski – 70,560,000 km² (ocean ten zajmuje 19,5 % powierzchni kuli ziemskiej)

Ocean Południowy (także: Południowy Ocean Lodowaty, Ocean Antarktyczny) – 21,960,000 km² (ocean ten zajmuje 6,1 % powierzchni kuli ziemskiej)

Ocean Arktyczny – 15,558,000 km² (ocean ten zajmuje 4,1 % powierzchni kuli ziemskiej)

COMMENTS

Comments are closed.