Bernikla kanadyjska

Bernikla kanadyjska to największa i jedna z najliczniejszych współcześnie żyjących dzikich gęsi. Coraz częściej występuje w Europie. Jest to gatunek migrujący. Pierwotne środowisko znajduje się na Alasce, w Kanadzie i na północy USA. Z okresie zimowym ptak wędruje w rejony Meksyku, a niektóre populacje do wschodniej Azji. Z uwagi na swój piękny wygląd, w przeszłości bernikle kanadyjskie były hodowane na dworach królewskich.

 

Bernikla kanadyjska opis gatunku

Bernikla kanadyjska była jednym z wielu ptaków opisanych przez Karola Linneusza autora wydanej w XVIII wieku „Systema Naturea”.

Przez wiele lat bernikla kanadyjska i północna traktowane były jako jeden gatunek, co było przyczyną licznych sporów między ornitologami. W 2004 roku Związek ornitologów amerykańskich dokonał nowej klasyfikacji i rozdzielił bernikle kanadyjską i północą na dwa gatunki.

bernikla kanadyjska pasąca się
pasące się bernikle kanadyjskie

Odtąd wyróżnia się następujące podgatunki berlinki kanadyjskiej (Branta canadensis):

canadensis occidentalis – południowozachodnia Alaska

canadensis fulva – wybrzeża południowej Alaski i Kolumbii Brytyjskiej

canadensis minima – bernikla mała – wybrzeża zachodniej Kanady

canadensis parvipes – kanadyjski interior

canadensis moffitti – wybrzeża zatoki Hudsona

canadensis interior – środkowa i wschodnia Kanada

canadensis canadensis – bernikla kanadyjska – wschodnia Kanada

 

Samica nie jest nieco mniejsza od samca, poza tym dymorfizm płciowy nie występuje. Głowa i szyja są czarne, a pliczki i podgardle białe. Po bokach pióra są brązowe z białymi prążkami, pierś wyraźnie jaśniejsza. Od innych gęsi kanadyjskiej odróżnia się czarna głową i białym pasem pod brodą. Mniejsze osobniki można łatwo pomylić z berniklami północnymi.

Gęś kanadyjka jest dużym ptakiem, długość ciała wynosi nawet 100 cm, a rozpiętość skrzydeł do 190 cm. Typowy przedstawiciel waży ok 2- 6,5 kg. Prezentuje się bardzo dostojnie i elegancko. Gatunki dzikie żyją ok. 20 lat, hodowlane nawet 80 lat.

bernikle kanadysjkie
lądujące bernikle kanadyjskie

Środowisko życia gęsi kanadyjskiej

Bernikla kanadyjska zasiedla biotopy, prerie, bagna, brzegi i otoczenie jezior. Żywi się pokarmem roślinnym, czasami uprawami rolnymi, dlatego w niektórych rejonach jest uznawana za szkodnika. Sporadycznie odżywia się pokarmem zwierzęcym. Gniazda buduje blisko wody. Jaja składa w kwietniu i maju, następnie wysiaduje je przez ok. miesiąc. Przez kolejne 2 miesiące opiekuje się młodymi na ziemi.

śpiąca bernikla kanadyjska
śpiąca bernikla kanadyjska

Migracje i zachowanie bernikli kanadyjskiej

Podobnie jak większość gęsi, bernikle w okresie migrują do cieplejszych rejonów. Jesienne migracje rozpoczynają się od września do listopada. Lecąc grupami układają się w charakterystyczny kształt litery V. Formacja lotu była przedmiotem badań wielu naukowców. Najbardziej prawdopodobna jest wersja, że dzięki temu ptaki chronią się przed nadmiernym zużywaniem energii.

klucz gęsi
dwuramienny klucz bernikli kanadyjskich

Już w drugim roku życia gęś szuka partnera. Jak wiele innych gatunków ptaków, są monogamiczne – wiążą się z jednym partnerem na całe życie. Z tym, że po śmierci jednego z nich, gęś może sobie znaleźć innego.

Gniazda buduje na ziemi, blisko wody. Jaja składa w kwietniu i maju, następnie wysiaduje je przez ok. miesiąc. Przez kolejne 2 miesiące opiekuje się młodymi. Choć samiec chętnie buduje i ochrania gniazdo, to jajami i młodymi więcej zajmuje się samica. Samce mają tendencje do zachowań antagonistycznych, zarówno poza hodowlą, jak i w miejscach gniazdowania, choć rzadko dopuszczają się zabijania osobników ze swojego gatunku.

gęś bernikla
bernikla kanadyjska siedząca na gnieździe

 

Gęś w Polsce i Europie

W latach 20. XX wieku bernikle kanadyjskie zostały sprowadzone do Niemiec. Następnie pojawiły się w Danii i Norwegii. Obecnie w Szwecji żyje ok 40 000 osobników. I to właśnie szwedzkie gęsi najprawdopodobniej przylatują na zimę do Polski. W naszym kraju bernikla kanadyjska została zauważona ok. 1935 roku. Dopiero od 1982 roku zaczęto podejmować próby obserwacji stad na terenie Polski. Obecnie prawdopodobnie część dzikich osobników wysiada jaja w okolicy Zatoki Gdańskiej i Włocławka.

młode bernikle
młode gęsi

Pierwszy pewny lęg miał miejsce w parku miejskim w Gdańsku. Para ptaków uciekła z ogrodu zoologicznego i wyprowadziła 6 młodych, które zostały zaobrączkowane i poddane kontroli. W 2005 roku w gdańskim ogrodzie zoologicznym zaczęto je znakować i pozbawiać zdolności lotu. Bernikle kanadyjskie w Polsce coraz częściej są hodowane jako ptaki ozdobne, jednak nie ma oficjalnych danych o ich liczebności.

bernikla z młodymi
bernikla kanadyjska z młodymi

Szacuje się w najbliższych latach w Polsce będą występować lęgi bernikli, a ich populacja wzrośnie podobnie jak w Niemczech lub krajach Beneluksu.