Czy wszystkie ptaki budują gniazda?

Czy wszystkie ptaki budują gniazda?

W Europie i na świecie żyje i rozmnaża się ok. 9700 gatunków ptaków. W Polsce można spotkać w stanie dzikim aż 421 z nich. Różnice w ich zachowaniach, także tych godowych, są fascynujące i złożone. Różne gatunki znajdują partnerów, budują gniazda, składają jaja i wychowują młode na niewiarygodnie różne sposoby. Ten przegląd jest uogólnieniem ptasiego cyklu gniazdowania. Zobacz, czy wszystkie ptaki budują gniazda? Przeczytaj i sprawdź, jaki ptak nie buduje gniazd? Jakie ptaki budują gniazda?…

Read More

Jakie zwierzęta noszą ze sobą schronienie?

Jakie zwierzęta noszą ze sobą schronienie?

Każde zwierze zajmuje określoną niszę ekologiczną. Każde prowadzi też swój styl życia, zgodny z cechami i preferencjami typowymi dla gatunku, którego jest przedstawicielem. Jedne zwierzęta latają więc i mieszkają w gniazdach na drzewach, skałach, czy w dziuplach. Inne biegają po stepach lasach czy pustyniach i śpią pod gołym niebem. Są jednak również gatunki mające schronienie, które noszą całe życie na własnych plecach. Co to za stworzenia? Szukasz informacji na lekcję biologii? Interesuje się sposób życia…

Read More