Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe

Pierwotnie żadne zwierzę żyjące na Ziemi nie żyło, by służyć, pomagać i umilać czas człowiekowi. Zanim pojawiły się zwierzęta domowe, każdy ssak czy ptak był zwierzęciem dzikim. Człowiek jako najinteligentniejszy ssak zaczął zauważać, że wiele zwierząt posiada cechy, które może wykorzystać dla własnych korzyści. Zwierzęta były hodowane w zagrodach na mięso, zabierane na polowania, wykorzystywane do pomocy w uprawie, pilnowania dobytku i wielu innych zadań. Domestykacja, czyli proces udomawiania zwierząt rozpoczął się już w neolicie….

Read More