Ciekawostki o kotach

Ciekawostki o kotach

CIEKAWOSTKI O KOTACH (dzień kota, najgrubszy kot świata, najbogatszy kot świata itd).  ciekawostki o kotach, ciekawostki o kotach Zapraszamy do lektury: Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Kota – 17 lute­go to świę­to obcho­dzo­ne jest w Pol­sce i we Wło­szech. We Wło­szech zaczę­to je obcho­dzić od 1990 roku, a w Pol­sce pierw­szy raz odby­ło się 19 lute­go 2006 roku. Była to ini­cja­ty­wa wydaw­nictw „Kot” oraz Cat Club Łódź. Od 2010 roku pro­gram „Mój Pies i inne zwie­rzę­ta”, TVP War­sza­wa...

Read More