Czyngis-chan

Czyngis-chan

Nazywa się go różnie. Jedni mówią na niego Czyngis-chan, inni Dżyngis-Chan, a jeszcze inni, którzy stanowią zdecydowaną mniejszość,  znają go pod imieniem Temudżyn. Mowa tutaj o jednym i tym samym człowieku – wielkim wodzu Mongołów, który stworzył imperium mongolskie i przez długie lata sprawował nad nim władzę. Dane biograficzne Nie ma zgodności co do daty urodzenia Czyngis-chana. Źródła muzułmańskie podają rok 1155, natomiast źródła chińskie i mongolskie – 1162. Co do miejsca urodzenia nie ma…

Read More