Równowaga biologiczna w akwarium

Równowaga biologiczna w akwarium

Każdy akwarysta doskonale wie, że równowaga biologiczna w akwarium to podstawa udanej hodowli ryb. Bez jej zachowania woda ulegnie szybkiemu zanieczyszczeniu.  Co to jest równowaga biologiczna w akwarium? W akwarystyce równowaga biologiczna oznacza stan, w którym ekosystem akwarium w długim okresie czasu zachowuje właściwą równowagę pomiędzy biotopem i biocenozą. Biotop to siedlisko nieożywione zmienione przez biocenozę. Natomiast biocenoza to zespół organizmów roślinnych (czyli fitocenoza) oraz zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska czyli biotopu. Biotop...

Read More