Przystosowanie akacji do życia na sawannie

Przystosowanie akacji do życia na sawannie

Dla wielu z nas, sawanna jest jednym z najbardziej charakterystycznych widoków i symboli Afryki. Wielkie tereny porośnięte trawami i nielicznymi drzewami, skupionymi głównie wokół cieków wodnych, działają na wyobraźnię i budzą rozmaite skojarzenia. To, co dla nas jest wyłącznie widokiem z pocztówek i zdjęć, dla wielu gatunków roślin i zwierząt, stanowi naturalne środowisko życia. Biorąc pod uwagę specyficzny klimat, przystosowanie akacji do życia na sawannie, okazuje się być niezwykle ciekawym zagadnieniem. Podobnie jak procesy, które...

Read More