Pory roku w przyrodzie

Pory roku w przyrodzie

Cztery pory roku to inaczej okresy klimatyczne, które są następstwem ruchu obiegowego Ziemi wokół Słońca i nachylenia osi ziemskiej do płaszczyzny orbit tego ruchu. Ruch Ziemi wpływa na warunki oświetlenia Ziemi, co z kolei pociąga konsekwencje w postaci zmian klimatu oraz warunków i trybu życia roślin i zwierząt.   Cztery pory roku w klimacie umiarkowanym W klimacie umiarkowanym, czyli m.in. Polsce wyróżnia się cztery pory roku: wiosnę – od 20 lub 21 marca (trwa 92…

Read More