Pchła (Siphonaptera, Aphaniptera)

Pchła (Siphonaptera, Aphaniptera)

Pchła jest niewielkim owadem. Niewielkie rozmiary i prosta fizjonomia nie przeszkadzają pchłom być uporczywymi pasożytami ssaków i ptaków. Na świecie znanych jest ok. 3000 gatunków pcheł. W Europie najczęściej występują gatunki pasożytujące na psach, kotach i niewielkich ssakach towarzyszących ludziom. Pchły (Siphonaptera, Aphaniptera) – to rząd owadów zaliczanych do podgromady owadów uskrzydlonych, wtórnie bezskrzydłych. Pchły osiągają wielkość od 1 do 6 mm a nawet do 10 mm i są ciemno ubarwione. Najpospolitsze gatunki pchły pchła…

Read More