Ocean (Oceanus)

Ocean (Oceanus)

Ocean (łac. Oceanus, stgr. Ὠκεανός Okeanos) – u starożytnych Greków i Rzymian mityczna rzeka oblewająca cały świat. Oceany to zjawisko znane jak dotąd tylko na Ziemi. Prawdopodobnie mogą też występować na innych planetach, jednak na razie tego nie potwierdzono. Na Ziemi ich największa głębokość dochodzi do 12 tys. m p.p.m. i obejmują niemal 71% naszego globu!  ile oceanów jest na świecie Ocean definicja Ocean w języku łacińskim oznacza „Oceanus”, natomiast w starogreckim to „Ὠκεανός” czyli „Okeanos”….

Read More