Mongolscy Wielcy Chanowie

Mongolscy Wielcy Chanowie

Imperium Mongolskie miało swój początek w XIII w., kiedy to Czyngis-chan zjednoczył plemiona mongolskie, podbił wiele sąsiednich ziem i został mianowany władcą Mongołów – pierwszym Mongolskim Wielkim Chanem. Od tamtego czasu Imperium Mongolskim rządzili Mongolscy Wielcy Chanowie, następcy Czyngis-chana. Rządy Mongolskich Wielkich Chanów przypadają na okres od panowania Czyngis-chana aż do podboju Mongolii przez lud Qingów z Mandżurii. Niektórzy władali dobrze, inni zasłynęli z dalekosiężnych podbojów, a jeszcze inni wcale nie sprawdzali się w roli…

Read More