Jakie zwierzęta noszą ze sobą schronienie?

Jakie zwierzęta noszą ze sobą schronienie?

Każde zwierze zajmuje określoną niszę ekologiczną. Każde prowadzi też swój styl życia, zgodny z cechami i preferencjami typowymi dla gatunku, którego jest przedstawicielem. Jedne zwierzęta latają więc i mieszkają w gniazdach na drzewach, skałach, czy w dziuplach. Inne biegają po stepach lasach czy pustyniach i śpią pod gołym niebem. Są jednak również gatunki mające schronienie, które noszą całe życie na własnych plecach. Co to za stworzenia? Szukasz informacji na lekcję biologii? Interesuje się sposób życia...

Read More