Grzebiące (rząd ptaków)

Grzebiące (rząd ptaków)

Grzebiące, kuraki (Galliformes) – Wszechstronne ptaki lądowe Grzebiące, znane również jako kuraki, to rodzina ptaków lądowych, które od wieków towarzyszą człowiekowi zarówno w roli zwierząt łownych, jak i domowych. W tej kategorii znajdują się takie gatunki jak kury, indyki, bażanty czy przepiórki. Charakterystyka ogólna Grzebiące to ptaki o krępej budowie ciała, krótkich skrzydłach i ogonie oraz mocnych nogach przystosowanych do chodzenia po ziemi. Większość z nich prowadzi naziemny tryb życia, choć potrafią również latać na…

Read More