Wielki Mur Chiński

Czym jest Wielki Mur Chiński?

Sama nazwa jest nieco myląca. Wielki Mur Chiński nie jest bowiem jednolitą budowlą, a ogromnym zbiorem fortyfikacji, nie tylko architektonicznych. Poza głównym murem obronnym istnieje również wiele mniejszych, które przez lata były dobudowywane do systemu umocnień. Składają się na niego głównie mury obronne z ubitej ziemi, mury kamienne oraz fortyfikacje murowane, forty, wieże obserwacyjne i zapory naturalne.

Największa budowla w historii na brzegu Morza Żółtego krótki opis

Wielki Mur Chiński znajduje się w północnych Chinach. Ciągnie się od miejscowości Szanhajkuan na północnym zboczu gór Nan-Szan, aż do Morza Żółtego. Jest to największa budowla, jaka została kiedykolwiek wzniesiona przez człowieka. Jego budowa rozpoczęła się w III w. p. n. e. i trwała jeszcze długo potem, ponieważ w kolejnych wiekach był on stale rozbudowywany. Ściany Wielkiego Muru miały strzec północne Chiny przed najazdem ludów z Wielkiego Stepu.

wielki mur chiński i jego zasięg

Historia Muru Chińskiego

Początkowy okres budowy muru jest w historii nieco rozmyty. Pierwsze zapiski o budowie umocnień, z których miał powstać późniejszy Wielki Mur Chiński, datuje się na 656 r. p. n. e. W tym okresie miały one służyć obronie chłopów pracujących na polach przed atakami nomadzkich plemion. Pierwszym budowniczym Wielkiego Muru, który podjął się poważnych prac związanych z jego rozbudową, miał być pierwszy cesarz Chin. Mówi się, że zarządził jego budowę w III w.p. n. e. Informacje te nie są jednak wiarygodne, ponieważ pochodzą głównie ze starożytnych tekstów, które mogły być raczej elementem cesarskiej propagandy niż źródłem historycznym. Badania archeologiczne również nie dostarczają wystarczających dowodów.

 

wieża obserwacyjna wielkiego muru chińskiego
wie­ża obserwacyjna

Postać muru, którą znamy do dziś, uzyskał on w XV w. za czasów dynastii Ming. Jej przedstawiciele stworzyli ciągły system umocnień, który rozciągał się od pustyni Gobi aż po Koreę. Posłużyli się w tym celu istniejącymi fragmentami muru , a dodatkowo wykorzystali pobliskie budowle i pasy wypalonej ziemi. W ten sposób Wielki Mur Chiński stał się potężnym systemem obronnym o różnorodnej strukturze.
Swoją nieskalaną dotąd sławę budowli obronnej Wielki Mur stracił w 1211 roku, kiedy wódz Mongołów, Czyngis-Chan, zdołał pokonać chińskie umocnienia i najechać kraj.

wielki mur chiński latem
Wiel­ki Mur Chiń­ski widzia­ny latem

Przeznaczenie wielkiego Muru

Przez wieki przeznaczenie fortyfikacji wiele razy się zmieniało. W początkowym okresie była ona symbolem potęgi władcy oraz elementem systemu obronnego państwa. Pełniła również rolę drogi komunikacji oraz elementu systemu ofensywy. Nieco później oprócz bezpośredniej ochrony mur zaczął pełnić funkcję handlową jako część Jedwabnego Szlaku.

cud świata mur chiński
Wiel­ki Mur Chiń­ski widzia­ny zimą

Wielki Mur Chiński w liczbach

Całkowita długość samego muru wynosi 2400 km, czyli tyle, ile odległość od Londynu do Moskwy.
W okresie największej świetności mur miał długość  7600 km.
Wysokość muru waha się od między 5-10 m.
Jego szerokość to 5-8 m.
W skład systemu fortyfikacji wchodzi 20 000 wież obserwacyjnych, które umiejscowione są  co 100-200 m.
Całkowita długość systemu obronnego razem z odnóżami to 21 196 km.
Wielki Mur Chiński przez wieki był bardzo intensywnie rozbudowywany. W szczytowym okresie przy budowie muru brało udział łącznie 1,8 mln robotników, głównie chłopów i więźniów, którzy bardzo często pracowali w nieludzkich warunkach.

wielki mur chiński na wodzie
Wiel­ki Mur Chiń­ski na wodzie

Wielki Mur Chiński dzisiaj

Wiele lat historii to powód nie tylko wielkiej sławy budowli, ale także jej zniszczenia. Mur nie wygląda dziś już tak jak kiedyś – obecnie jest porozrywany na wiele mniejszych fragmentów. Z powodu ich złego stanu, tylko niektóre są udostępniane do zwiedzania. Te części, które są wyjątkowo zniszczone, podlegają stopniowej odbudowie.
Budowla jest ogromną atrakcja turystyczną, która przyciąga do Chin najwięcej turystów. Ciekawostką jest to, że Wielki Mur Chiński służy dziś jako trasa corocznego maratonu – The Great Wall of China Marathon.
Wielki Mur Chiński został wpisany w 1987 roku na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Dwadzieścia lat później, 7 lipca 2007 roku, znalazł się na liście nowych cudów świata.

wielki mur chiński nie odnowiony
Sek­cja Jian­kou Wiel­kie­go Muru Chiń­skie­go, któ­ry nie został odno­wio­ny i pozo­sta­je w sta­nie naturalnym

Wielki Mur Chiński ciekawostki

cegły były sklejane za pomocą mąki ryżowej i wody

to jedna z najsolidniejszych konstrukcji

przez wielu ludzi jest uważany za największy i najdłuższy cmentarz na ziemi

miał chronić ludzi przed demonami hulającymi na stepach

Wielki Mur Chiński to nazwa nadana przez Anglików w XIX w. Chińczycy mówią o nim Wànli Chángchéng, czyli Mur 10 Tysięcy Li. 10 tysięcy oznacza u Chińczyków coś nieskończonego. Li to jednostka miary.

z materiałów z których powstał mur można byłoby zbudować ok 210 piramid Cheopsa