Pingwin cesarski (Aptenodytes forsteri)

Pingwin cesarski jest największym gatunkiem pingwinów. Dorosłe osobniki wyglądają bardzo dystyngowanie, niczym ubrane w galowy frak.

Pingwin cesarski systematyka

Pingwin cesarski (łac. Aptenodytes forsteri) jest gatunkiem dużego ptaka należącego do rodzaju Aptenodytes, rodziny i jednocześnie rzędu pingwinów (bezlotki, łac. Sphenisciformes), a także nadrzędu ptaków neognatycznych (nowoczesnych, łac. Neognathae).
Pingwin cesarski po raz pierwszy został opisany w 1844 r. przez Georga Roberta Graya. Jego nazwa łacińska powstała na bazie zapożyczonej z klasycznego języka greckiego nazwy własnej: a/α (czyli „bez”), pteno-/πτηνο- (czyli „pióro” lub „skrzydło”) i dytes/δυτης (czyli „nurek”). Pingwin cesarski jest endemiczny dla rejonu Antarktydy (występuje jedynie w tym rejonie i nigdzie indziej na Ziemi). Jest również największym przedstawicielem rodziny i rzędu pingwinów wśród żyjących obecnie gatunków. Populację pingwina cesarskiego szacuje się obecnie na 270-350 tys. osobników. Niektóre żyją w ogrodach zoologicznych.

kolonia pingwinów
pin­gwi­ny cesarskie

Pingwin cesarski charakterystyka morfologiczna

Swą wielkością pingwin cesarski zdeklasował wszystkie obecnie żyjące pingwiny. Wielkość u obu płci tego gatunku jest przy tym podobna i wynosi: ok. 120-130 cm wysokości oraz ok. 20-45 kg masy ciała. Mają przy tym opływowy, torpedowaty kształt ciała i bardzo pionową postawę. Ptaki obu płci są ponadto ubarwione jednakowo, co razem z wielkością stwarza trudności w odróżnieniu samic od samów. Pingwiny te mają ponadto ciemnoszaro niebieski wierzch ciała i śnieżnobiały brzuch. Są nielotami. Ich skrzydła nie są przystosowane do latania (brak im lotek), lecz do szybkiego i zwrotnego pływania.

głowa pingwina
gło­wa pin­gwi­na cesarskiego

Te płetwiaste, łukowato wygięte i mocno spłaszczone skrzydła są z wierzchu wybarwione na czarno, natomiast od spodu są białe. Pingwiny te mają czarną głowę z charakterystycznymi dla tego gatunku, żółtopomarańczowymi plamami pokrywającymi podgardle i oba boki szyi. Ich dziób jest koloru purpurowo-różowego. Pingwiny te posiadają również czarne, grube łapy, których palce są podobnie jak u kaczek połączone błoną pławną. Całe ich ciało pokrywają bardzo gęste, idealnie wodoodporne i bardzo dobrze izolujące przed nawet bardzo dużym zimnem pióra. Tuż nad nogami, w dole brzucha samce posiadają skórny fałd tłuszczowy, który służy im do wysiadywania jednego jaja (u tego gatunku jaja wysiadują samce).

pingwin
pin­gwin cesar­ski (Apte­no­dy­tes forsteri)

Ogon Aptenodytes forsteri jest szczątkowy. Ich pisklęta są pokryte bardzo grubą warstwą jasnoszarego puchu, co umożliwia im stałe utrzymywanie odpowiedniej ciepłoty ciała. Na głowie maja wybarwioną czarną „czapeczkę” i białe policzki. Tak gruba warstwa puchu u piskląt omawianego gatunku jest kluczowym zabezpieczeniem ich we wczesnych etapach życia, gdy nie potrafią jeszcze w pełni samodzielnie regulować temperatury ciała.

Pingwin cesarski zachowanie i prowadzony tryb życia

Pingwiny cesarskie mogą być aktywne zarówno w dzień, jak i w nocy. Są przy tym bardzo towarzyskie, więc gniazdują i żerują w dużych koloniach. W czasie panujących w okresie arktycznej zimy ciężkich warunków atmosferycznych, gdy temperatura spada nawet poniżej −90°C, a wiaty wieją z prędkością do 200 km/h, pingwiny cesarskie tłoczą się dla ochrony w jednym ciasno zbitym stadzie. Najgorzej mają oczywiście osobniki stojące na brzegach tej ciżby, jednak ptaki te wymieniają się co jakiś czas miejscami na zewnątrz stada i te przemarznięte są na powrót chowane do środka. To zmyślny mechanizm obronny, chroniący te ptaki przed przemarznięciem i utratą życia. Dorosłe pingwiny przez większość roku przemieszczają się pomiędzy lęgowiskami rozmieszczonymi głębiej na lądzie, a żerowiskami zlokalizowanymi na oceanie. W okresie od stycznia do końca marca przebywają niemal wyłącznie w oceanie, gdzie żerują wtedy w dużych grupach.

wyskakujące pingwiny
powra­ca­ją­ce z poło­wów pin­gwi­ny cesarskie

Jak każdy pingwin, także pingwiny cesarskie są oczywiście nielotne, za to świetnie pływają, w czym pomaga im opływowy kształt ciała oraz spłaszczone, twarde jak płetwy skrzydła. Przez większość czasy ptaki te prowadzą więc morski tryb życia. W pogoni za pokarmem którym są głównie ryby, nurkują na głębokość ok. 150-250 m (odnotowana u tego gatunku maksymalna głębokość nurkowania wyniosła 565 m). Po zanurkowaniu są zdolne przebywa pod wodą nawet 15-20 min., pływając przy tym z prędkością ok. 6-9 km/h (na krótkich dystansach przyspieszają nawet do 19 km/h).

Na lodzie są natomiast niezdarne, aczkolwiek szalenie eleganckie w swym frakowym futerku z pierza. Chodzą śmiesznie kiwając się na boki, co przy ich pionowej postawie stwarza wrażenie niemal ludzkiego chodu. Często też dla przyśpieszenia i ułatwienia przemieszczania się potrafią zupełnie celowo ślizga się na brzuchu, odpychając się przy tym łapkami. Długość życia pingwinów cesarskich w warunkach naturalnych wynosi na ogół do 20 lat, choć naukowcy zaobserwowali, że niekiedy dożywają nawet i do 40 lat.

kolonia pingwinów cesarskich
kolo­nia pin­gwi­nów cesarskich

Odżywianie się pingwinów cesarskich

Ptaki te odżywia się w wodach Oceanu Południowego, więc w ich menu znajdują się głównie skorupiaki wodne (w tym kryl), ryby i głowonogi (w tym nieduże kałamarnice). Niezbędną strategią ich żerowania jest bardzo szybkie nurkowanie nawet do głębokości ok. 50 m. W taki sposób pingwiny te polują m.in. na żyjące pod lodem ryby z gatunku Pagothenia borchgrevinki, które płoszą z głębszych partii wody i ścigają w górę pod pokrywę lodową, gdzie tuż pod samym lodem je chwytają. Potem znów nurkują i cały pościg powtarzają ponownie, robiąc to w sumie ok. 6 razy. Dopiero wtedy wynurzają się, aby zaczerpnąć powietrza. Ptaki te są tak zmyślne, że potrafią nawet wypuszczać pod wodą bąbelki powietrza wydychanego z płuc i worków powietrznych do szczelin w lodzie, dzięki czemu wypędzają ukrywające się tu ryby i chwytają je.

Polując pingwiny te mogą głęboko nurkować i długo pozostawać pod wodą dzięki kilku ważnym adaptacjom ewolucyjnym. Ptaki te posiadają bowiem nietypową strukturę hemoglobiny, która umożliwia im normalne funkcjonowanie nawet z niską zawartością tlenu we krwi. Ułatwiają im to również solidne, mocne kości zmniejszające ryzyko barotraumy (zgniecenia na dużych głębokościach z powodu dużego ciśnienia wody, a także zdolność do spowalniania metabolizmu i wstrzymania przez to funkcjonowania organów wewnętrznych, które akurat nie są niezbędne do zachowania ciągłości życia.

para pingwinów
para pin­gwi­nów cesarskich

Pingwin cesarski rozród

Dorosłe pingwiny cesarskie corocznie odbywają bardzo długie wędrówki w celu spełnienia okresu godowego oraz wyżywienia siebie i potomstwa. Są przy tym jedynym gatunkiem pingwinów, który odbywa lęgi w czasie antarktycznej zimy, a nie pory ciepłej. Pary rodzicielskie tworzą się na początku antarktycznej jesieni, czyli w marcu lub kwietniu. Temperatura spada w tym czasie nawet poniżej –40 C. Ptaki w takich warunkach wędrują ok. 90 i ponad 100 km w głąb kontynentu po antarktycznej pokrywie lodowej do swoich corocznych miejsc lęgowych, które często liczą nawet całe tysiące osobników. Po kopulacji w maju lub czerwcu samice składają po jednym półkilowym jaju, które następnie wysiadują samce jajo w fałdzie skóry na brzuchu przez ok. 65 dni. Samice natomiast wracają do oceanu na żerowisko, by odżywić się po złożeniu tak wielkiego jaja. Potem po ok. 2 miesiącach ponownie wracają do samców i wymieniają się z nimi opieką nad potomstwem.

pisklę pingwina cesarskiego trzymane na nogach
pisklę pin­gwi­na cesar­skie­go trzy­ma­ne na nogach

Samce po odżywieniu się wracają po kilku tygodniach i znowu prze4jmuja opiekę nad potomstwem. Taka wymiana powtarza się po wielokroć. Jeśli w trakcie wzajemnego przekazywania sobie jaja upadnie ono na lód, wtedy lęg zostanie utracony, ponieważ jajo zostanie niemal natychmiast przemrożone. Wysiadujące jaja samce korzystają przez dwa miesiące z nagromadzonych wcześniej zapasów tłuszczu, niemal cały czas przysypiając dla zaoszczędzenia energii.

Post ten zaczyna się już w czasie zalotów i trwa łącznie ok. 110 dni. Temperatura w tym czasie spada nawet do ok. –60 C i jest bardzo wietrznie (wiatry mają prędkość nawet do 200 km/h). Samce skupiają się więc w ścisłe gromady stojące tyłem do wiatru i wymieniają co jakiś czas miejscami na zewnątrz. Nic dziwnego, że samce tracą w czasie wysiadywania ok. 45% masy ciała. Jeśli pisklę zdąży się wykluć zanim wróci matka, to samiec stawia go na nogach, nadal przykrywa ciepłym fałdem skóry i karmi wydzielanym w przełyku ptasim mleczkiem.

karmienie pingwina
kar­mie­nie pisklę­cia pin­gwi­na cesarskiego

Naukowcy zbadali, że u tego gatunku substancja ta składa się z: białka (59,3%), tłuszczów (28,3%) i węglowodanów (7,8% suchej masy). Powracające ptaki odnajdują wysiadującego współmałżonka wśród setek innych pingwinów po jego unikalnym głosie. Po przejęciu opieki nad pisklęciem, karmią je przetrawionym pokarmem, który wypluwają z wola. Pingwiny wędrują często nawet do 120 km, krążąc pomiędzy koloniami gniazdowymi a żerowiskiem (wybrzeżem). Po ok. 2 miesiącach od wyklucia robi się nieco cieplej i podrośnięte pisklęta gromadzą się w tłocznych stadach zwanych „szkółkami”. Cały czas karmią je jeszcze jednak ich rodzice wędrujący na otwarty ocean i z powrotem.

pisklęta pingwina
mło­de pin­gwi­ny cesarskie

Dopiero gdy młode pingwiny się wypierzą, wraz z rodzicami udają się do oceanu, gdzie żerują wspólnie do końca lata. Dojrzałość płciową samce osiągają w wieku 4-8 lat, natomiast samice – w wieku 3-6 lat.

COMMENTS

Comments are closed.